563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 12.1.2016

563/2004 Sb.  Zákon o pedagogických pracovnících a o změně…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 563/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění § 23 odst. 3 a § 24 odst. 7
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
mění § 32, vkládá nový § 32a
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část druhou
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 6 a v § 4 vkládá odst. 5
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 22 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 25 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno - viz zák. č. 159/2010 Sb.
422/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 32 písm. b), § 34
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3, § 26 odst. 5, § 27 odst. 5 a vkládá nový § 29a
198/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem 47 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a c), § 16 odst. 2
197/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1 písm. b), § 8, § 9, § 10 odst. 2, § 11, § 17, § 22, § 32; ruší § 32a; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část čtvrtou
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
ruší v § 22 odst. 4
379/2015 Sb.
(k 12.1.2016)
mění § 1 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8, § 9, § 10 odst. 1, § 11, § 17, § 22 odst. 6; vkládá nový § 23a; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) odchylky při sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků,
b) předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků,
c) pracovní dobu pedagogických pracovníků,
d) další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků.
(2) Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen „škola“), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.
§ 2
Pedagogický pracovník
(1) Pedagogickým pracovníkem je ten,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru