Input:

56/2024 Sb., Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení Garance

č. 56/2024 Sb., Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2024
o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení
Česká národní banka stanoví podle § 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 462/2023 Sb., k provedení § 117a odst. 3 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení upravuje
a)  určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba,
b)  členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin podle srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a podle toho, zda jde o spotřebitelský úvěr na bydlení
1.  podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o spotřebitelském úvěru zajištěný zástavním právem k nemovité věci,
2.  podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o spotřebitelském úvěru nezajištěný zástavním právem k nemovité věci,
3.  podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebitelském úvěru zajištěný zástavním právem k nemovité věci,
4.  podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebitelském úvěru nezajištěný zástavním právem k nemovité věci.
§ 2
Určení srovnatelné délky období
Srovnatelné délky období, pro které je