Input:

56/1966 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o opravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 56/1966 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o opravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 85/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 8. července 1966
o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé, a podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Volné soboty,