Input:

56/1963 Sb., Zákon o národních umělcích, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 56/1963 Sb., Zákon o národních umělcích, platné do 14.10.1990
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o národních umělcích
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
President republiky může prohlásit československého občana, jehož umělecké působení svou zvlášť vynikající úrovní a svým mimořádným významem trvale obohatilo národní kulturu, v uznání této jeho činnosti za národního umělce. Může se tak stát též in memoriam po umělcově smrti.
§ 2
Národní umělec obdrží o udělení čestného titulu „národní umělec” listinu opatřenou státní pečetí a podepsanou presidentem republiky.
§ 3
O způsobu propůjčování, ztrátě a odnímání čestného titulu „národní umělec” platí obecné