Input:

R 56/1959; Garance

č. 56/1959 Sb. rozh.
Třídní hledisko při hodnocení důkazů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 15. dubna 1958, 4 Co 94/59.)
Žalobce se domáhal na žalovaném Československém státu vydání šperků a zlatých mincí; uvedl, že tyto věci jsou jeho vlastnictvím a byly neprávem prohlášeny za propadlé ve prospěch státu v trestním řízení proti jeho otci.
Lidový soud v Pardubicích vyhověl žalobě částečně a ve zbytku žalobu zamítl; v odůvodnění uvedl, že se nepodařilo bezpečně prokázat, že žalobce nabyl vlastnictví k ostatním vylučovaným věcem.
Krajský soud v Pardubicích změnil rozsudek soudu první stolice pouze v tom, že uznal žalovaného povinným vydat žalobci další věci (tři mince).
Odůvodnění:
V trestním řízení proti býv. zlatníku byly prohlášeny za propadlé ve prospěch státu různé skvosty a cennosti, které byly zakopány v zahradě, resp. ukryty v komíně. Příbuzní odsouzeného (mezi nimi syn a družka), podali na Čs. stát vlastnickou žalobu, kterou se domáhali vydání těchto věcí jako svého vlastnictví.
Žaloba byla lidovým soudem v podstatné části zamítnuta. Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu první stolice, přičemž vycházel z těchto úvah:
Zvýšenou ochranu socialistického vlastnictví, resp. zájmů státu jako žalovaného v tomto sporu, který musí být chráněn stejně jako socialistické právnické osoby podle § 21 obč. zák., nutno prosazovat především proti