Input:

č. 56/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 56/1957 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že nebylo dostatečných důkazů k usvedčení obžalovaného ze zažalovaného trestného činu, není důvodem, aby soud v hlavním líčení trestní stíhaní zastavil, nýbrž jde o důvod ke zproštění obžalovaného [§ 242 písm. c) tr. ř.J.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 1. dubna 1957, 2 To 71/57.)
Lidový soud v Prostějově zastavil usnesením po projednání věci v hlavním líčení podle § 245 odst. 2 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř. trestní stíhání obžalovaného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. V odůvodnění svého usnesení lidový soud uvedl, že tu není dostatečných důkazů k usvědčení obžalovaného a že jde o čin, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora zrušil usnesení lidového soudu a vrátil věc tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve své stížnosti dovozuje, že poškozená manželka obžalovaného utrpěla podle lékařské zprávy vážnější zranění, musila být čtyřikrát ambulantně ošetřena na oddělení úrazové chirurgie OÚNZ a proto nelze hájit názor, že jde o čin, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná. Navrhuje proto zrušení napadeného usnesení a odsouzení obžalovaného k přiměřenému trestu.
Stížnost je důvodná.
Lidový soud především neprovedl všechny důkazy nutné k tomu, aby byla zjištěna objektivní pravda a aby se spolehlivě zjistilo, zda obžalovaný skutečně spáchal trestný čin, pro který byl obžalován. Lidový soud se spokojil s pouhým telefonickým sdělením svědka (který podle trestního oznámení byl přítomen, když obžalovaný ublížil své manželce, a který byl proto předvolán k