Input:

č. 56/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 56/1957 Sb. rozh. obč.
Soud, který vydal platební rozkaz, začal jednat ve věci samé a stal se tak příslušným. Bez námitky žalovaného nesměl již rozhodovat o své příslušnosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. března 1957, Cz 103/57.)
Lidový soud civilní v Praze na návrh žalobce vydal proti žalovanému platební rozkaz. Tento platební rozkaz nebyl žalovanému doručen na jeho původní adresu v obvodě lidového soudu civ. v Praze, protože podle sdělení pošty se žalovaný zdržuje v Hlohovci.
Lidový soud civilní v Praze na to prohlásil se nepříslušným s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena lidovému soudu v Hlohovci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že tímto usnesením