Input:

R 56/1954 (tr.); Garance

č. 56/1954 Sb. rozh. tr.
Před rozhodnutím podie § 129 odst. 2 věty druhé tr. ř., musí být obvinený slyšen o tom, zda žádá o vydání věci, po případě částky za ni stržené, leda že mu věc zřejmě nepatří.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 15. ledna 1954, 8 To 341/53.)
V trestním řízení vedeném proti obviněnému pro různé majetkové trestné činy byly obviněnému odňaty věci, ohledně nichž bylo podezření, že je pravděpodobně získal trestným činem. Většina jich byla obviněným skutečně nabyta trestným činem a byla vydána poškozeným, jejichž vlastnické právo k věcem bylo nepochybné. Zbyly však jedny pánské kalhoty, čtyři plnicí pera, jeden prsten z bílého kovu a jedna zelená košile, které nikdo nepoznal jako svůj majetek a o kterých nebylo ani jinak zjištěno, že by pocházely z trestného činu. Okresní prokurátor ještě před podáním žaloby veřejně vyhlásil popis těchto věcí a vyzval osoby, které si k nim činí vlastnické nároky, aby se přihlásily do roka od vyhlášení. V jednoroční lhůtě však nikdo o vydání uvedených věcí nepožádal.
Lidový soud trestní v Brně usnesením k návrhu okresního prokurátora, aniž vyslechl obviněného, rozhodl, že uvedené . věci obviněnému odňaté a vzaté do soudní úschovy v trestním řízení, připadají státu podle § 129 odst. 2 tr. ř.
Krajský soud vyhověl stížnosti obviněného, zrušil usnesení lidového soudu a rozhodl, že věci vzaté do úschovy v trestním řízení, vydávají se podle § 129