Input:

56/1953 Sb., Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol, platné do 29.4.1959 Archiv

č. 56/1953 Sb., Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol, platné do 29.4.1959
[zrušeno č. 24/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. června 1953
o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se vztahují i na absolventy vysokých škol universitních, škol pedagogických, vyšších a vysokých škol pedagogických.
(2) Ustanovení vládního nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol se nevztahují na absolventy škol zdravotnických, sociálních, na absolventy škol uměleckého směru, na absolventy fakult bohosloveckých a škol vojenských.
§ 2.
Pouze se schválením ústředního úřadu, do jehož oboru působnosti patří příslušné školy, uděleným v souhlase se státním plánem rozvoje národního hospodářství, mohou nastoupit do zaměstnání:
a) absolventi jedenáctileté střední školy (ve školním roce 1952/1953