Input:

56/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 56/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky, platné do 31.12.1992
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 22. srpna 1945
o úpravě platu presidenta Československé republiky.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1)  Plat presidenta Československé republiky se stanoví částkou 3,300.000,-K a výdaje na jeho úřad částkou 3,000.000,- K ročně.
(2)  Jinak zůstávají ustanovení zákona, že dne 20. prosince 1918, č.93 Sb., o platu presidenta Československé republiky, ve znění