Input:

55/1966 Sb., Vyhláška Ústřední rady vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci Garance

č. 55/1966 Sb., Vyhláška Ústřední rady vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
[zrušeno nepřímo č. 66/1987 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy vodního hospodářství
ze dne 8. července 1966,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci
Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 136/1960 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 2 zní:
„ § 2
(1) Státní vodohospodářská inspekce jako kontrolní orgán Ústřední správy volního hospodářství má celostátní působnost. V jejím čele je hlavní inspektor; jeho zástupcem na Slovensku je oblastní inspektor.
(2) Hlavního a oblastního inspektora jmenuje a odvolává ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství; oblastního inspektora jmenuje na návrh předsedy Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství.
(3) Státní vodohospodářská inspekce spolupracuje s Komisí Slovenské národní rady pro vodní hospodářství. Předseda Komise může oblastnímu inspektoru dávat pokyny v závažných případech vyžadujících neodkladné řešení na Slovensku. O těchto pokynech a o jejich splnění je oblastní inspektor povinen zpravit