Input:

55/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení Garance

č. 55/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
VYHLÁŠKA
Ústřední správy energetiky
ze dne 29. února 1964,
kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických
zařízení
Ústřední správa energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Ústřední radou odborů podle § 10 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:
§ 1
Zkoušky předepsané vyhláškou č. 143/1959 Ú. l., o zkouškách svářečů některých technických zařízení, provádí