Input:

55/1961 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady Garance

č. 55/1961 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
ze dne 2. května 1961,
kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
§ 1
Rada Jihomoravského krajského národního výboru v Brně