Input:

R 55/1958; Garance

č. 55/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Pro budoucně splatné splátky povolené podie § 151 o. s. ř. nelze povolit exekuci podle § 532 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 27. března 1957, 4 Co 370/57.)
Rozsudkem lidového soudu v Hlinsku byla pohledávka vymáhající věřitelky určena pravomocně na 5.460 Kčs s přísl. Lidový soud povolil přitom žalovanému podle § 151 odst. 2 o. s. ř., aby celou takto určenou vykonatelnou pohledávku, tj. včetně veškerého příslušenství, splácel po 200 Kčs měsíčně počínaje měsícem, kdy rozsudek nabude právní moci.
Rozsudek nabyl právní moci 31. ledna 1957 a dne 18. února 1957 zažádal vymáhající věřitel podle něho o povolení exekuce zabavením platu, a to pro pohledávku 200 Kčs s přísl., a dále od 1. března 1957 pro dalších 200 Kčs vždy každého dalšího 10. dne v měsíci splatných až do úplného zaplacení částky 5.460 Kčs s přísl.
Lidový soud v Hlinsku povolil exekuci podle návrhu.
Krajský soud ke stížnosti dlužníka změnil toto usnesení | lidového soudu tak, že povolil exekuci jen k vydobytí pohledávky 200 Kčs, tedy bez příslušenství a nikoli pro budoucí splátky po 200 Kčs počínaje březnem 1957.
Odůvodnění:
Lidový soud tím, že povolil exekuci ve větším rozsahu než pro 200 Kčs, vykročil z rámce exekučního titulu a stížnost dlužníkova je důvodná (§§ 432, 434 o. s. ř.). I když bylo rozhodováno bez slyšení dlužníka (§ 440 odst. 2 o. s. ř.), bylo již z předchozího řízení zřejmé, že ani