Input:

č. 55/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 55/1954 Sb. rozh. tr.
Keď sa obvinený dopustil rovnakého trestného činu na rôznych predmetoch útoku, v rôznom čase a na rôznych miestach, nejde o pokračovanie v trestnom čine, ale o viac trestných činov a treba preto vymerať úhrnný trest podľa zásad uvedených v § 22 ods. 1 tr. zák.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 13. januára 1954, 3 To 278/53.)
Obvinená dňa 7. júna 1953 pásla na zakázanej ceste svoje kravy, pričom bola pristihnutá obecným hájnikom a vyzvaná, aby tam kravy nepásla. Obvinená miesto odpovede začala hájnikovi nadávať posmešnými výrokmi. Nato dňa 15. júna 1953 sťažoval si istý občan predsedovi MNV, že obvinená pasie svoje kravy na jeho pozemkoch a žiadal, aby predseda MNV urobil nápravu. Tento preto išiel tohože dňa k obvinenej a upozornil ju, aby iným ľuďom nerobila škodu. Obvinená opäť namiesto inej odpovede začala predsedovi MNV nadávať urážlivými výrokmi, čo sa stalo na verejnej ceste pred viacej ľuďmi.
Ľudový súd v Považskej Bystrici uznal obvinenú vinnou, že spáchala „trestný čin urážky verejného činiteľa podľa § 180 tr. zák., pretože dňa 7. júna 1953, keď bola pristihnutá obecným hájnikom pri pasení svojich kráv na zakázanom mieste a upozornená na tento zákaz, tomuto nadala a 15. júna 1953 taktiež urazila predsedu MNV s tým, že na tohoto nadávala a tak v dvoch prípadoch