Input:

55/1953 Sb., Vládní nařízení o zasloužilých umělcích, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 55/1953 Sb., Vládní nařízení o zasloužilých umělcích, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1953,
o zasloužilých umělcích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Lidově demokratický stát si váží uměleckých pracovníků. Aby jejich práce došla čestného uznání, zavádí se pro zvlášť vynikající a zasloužilé umělecké pracovníky čestný titul „zasloužilý umělec”.
§ 2.
Čestný titul „zasloužilý umělec” uděluje vláda na návrh příslušného ústředního úřadu pracovníkům, kteří si dlouholetou