Input:

54/1993 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 76/1981 Sb., platné do 31.12.2001 Archiv

č. 54/1993 Sb.
[zrušeno č. 440/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České republiky
a ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 14. ledna 1993,
kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 203 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 879a občanského zákoníku, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb., se mění takto:
1. § 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Výše odškodnění
(1) Výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění se určuje částkou 30,- Kčs za jeden bod.
(2) Celková výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění z jednoho poškození na zdraví nesmí přesáhnout částku 120 000,- Kčs; z toho odškodnění