Input:

54/1969 Sb., Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích, platné do 13.6.1971 Archiv

č. 54/1969 Sb., Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích, platné do 13.6.1971
[zrušeno č. 39/1971 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 3. června 1969,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
Ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
Čl. 1
Vyhláška ministerstva financí č. 146/1965 Sb., ve znění vyhlášky č. 26/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:
Položka 22 sazebníku I s poznámkami se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):
a) jednostopých motorových vozidel
aa) do 50 ccm 20,- Kčs
bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek - rikš) 200,- Kčs
b) dvoustopých motorových vozidel nabytých
před 10. 6. 1969 a na pořadník
po 9. 6. 1969, jde-li o zápis prvé změny
držitele motorového vozidla:
Poplatek při stáří motorového vozidla
 
 
staršího
Značka a typ
do 1 roku včetně
1 roku do 2 let včetně
2 let do 3 let včetně
3 let do 4 let včetně
4 let do 5 let včetně
5 let do 6 let včetně
6 let do 7 let včetně
I. Trabant 600, 601 Wartburg 311 Simca Aronde, Elysee, Etoile, Arianne, Monthlery Warszawa 201 všechna provedení Moskvič 403, 407 Zaporožec
9 000,-
8 000,-
7 000,-
6 000,-
4 000,-
2 000,-
1 000,-
II. Škoda Octavia, Felicia, všechna provedení Škoda 1000 MB všechna provedení Škoda 1100 MB všechna provedení Škoda 1202 všechna provedení Wartburg 353 všechna provedení Warszawa 203 všechna provedení Renault R - 8 Hillman - Minx všechna provedení Moskvič 408 Fiat 600 všechna provedení
18 000,-
16 000,-
14 000,-
12 000,-
8 000,-
4 000,-
2 000,-
III. Fiat 600 D, 850 všechna provedení Renault R - 10 Ford Cortina 1200 všechna provedení Saab 96
27 000,-
24 000,-
21 000,-
18 000,-
12 000,-
6 000,-
3 000,-
IV. Simca 1300, 1500, 1301, 1501, Ford Cortina 1300, 1500, 1600 všechna provedení Saab 96 - V 4 a 99 všechna provedení Volha všechna provedení Fiat 125 - P Tatra T - 603 všechna provedení Renault R - 16
36 000,-
32 000,-
28 000,-
24 000,-
16 000,-
8 000,-
4 000,-
V. Z motorových vozidel neuvedených ve skupině I. - IV. se vybere poplatek u vozidel s obsahem válců:
a) do 900 ccm sazbou uvedenou ve skupině I.
b) nad 900 ccm do 1250 ccm sazbou uvedenou ve skupině II.
c) nad 1250 ccm do 1500 ccm sazbou uvedenou ve skupině III.
d) nad 1500 ccm sazbou uvedenou ve skupině IV.

U vozidel starších 7 let vybere se poplatek Kčs 600,- .
c) ostatních dvoustopých motorových vozidel 600,- Kčs.

Poznámky:
1. Došlo-li k prvé změně držitele motorového vozidla před 10. 6. 1969 mezi osobami blízkými1, nepovažuje se tato změna za prvou změnu ve smyslu položky 22 písm. b).
2. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.
3. Pokud pro stanovení sazby

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací