Input:

R 54/1968; Řízení před soudem Garance

č. 54/1968 Sb. rozh.
Z požadavku, aby byl návrh na opravu odůvodnění podán dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, vyplývá, že nepřichází v úvahu oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 31. 8. 1967, 6 Co 40/67.)
Odpůrkyně navrhla 14. 8. 1967 opravu odůvodnění rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem z 8. 3. 1967, jímž byl potvrzen rozsudek okresního soudu v Jablonci nad Nisou o rozvodu jejího manželství s navrhovatelem.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrh odpůrkyně na opravu odůvodnění rozsudku.
Z odůvodnění:
Podle § 165 odst. 1 o. s. ř. může účastník navrhnout opravu odůvodnění před tím, než rozsudek nabude

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací