Input:

R 54/1957; Garance

č. 54/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Hlediska rozhodná pro povolení splátek na nedoplatky zadrženého výživného.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. října 1956, Cz 389/56.)
Lidový soud civilní v Praze usnesením ze dne 1. srpna 1955 uložil otci nezletilé Ivanky G., nar. 16. ledna 1950, aby platil na výživu nezletilé od 16. ledna 1950 do 1. října 1950 200 Kčs, od 15. října 1951 do 15. prosince 1951 220 Kčs, od 16. prosince 1951 do 3. srpna 1954 250 Kčs a od 31. srpna 1954 nadále 270 Kčs. V odůvodnění uvedl, že otec od 1. února 1950 do 30. září 1950 měl plat 901 Kčs měsíčně. Od října 1950 do 15. října 1951 byl v základní vojenské službě bez platu. Od 15. října 1951 se stal vojákem z povolání. Otec je ženat a má dvě děti, předtím podporoval matku, která dne 13. května 1953 zemřela. Matka byla zaměstnána do 12. prosince 1950 s příjmem 500–1000 Kčs měsíčně.
Krajský soud v Praze vyhověl stížnosti otce a nepřiznal nezletilé výživné za dobu od 16. ledna 1950 do 1. října 1950. Pro částky výživného splatného do 8. srpna 1955 povolil měsíční splátky po 30 Kčs. V odůvodnění uvedl, že před vydáním občanského soudního řádu, t. j. před 1. lednem 1951 nelze přiznat výživné za dobu před podáním návrhu. Výši výživného shledal soud přiměřenou. Ježto dospělé výživné představuje několikatisícovou pohledávku, nemohl by je otec zaplatit bez ohrožení výživy vlastní rodiny a proto povolil splátky.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením krajského soudu byl porušen zákon, pokud jím byly povoleny splátky na zaplacení dlužného výživného po 30 Kčs měsíčně.
Odůvodnění:
Podle § 151 odst. 2 o. s. ř. může soud v odůvodněných