Input:

č. 54/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 54/1956 Sb. rozh. tr.
Obvinenému, ktorý utrpel škodu vzniknutú z trestného činu spoluobvineného stíhaného v tomže trestnom konaní, nemožno priznať práva poškodeného. Preto nemôže súd rozhodnúť o jeho nárokoch podľa § 164 tr. por., a to ani jeho odkázaním na konanie vo veciach občianskoprávnych.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Ňitre z 12. decembra 1955, 3 To 227/55.)
Dvaja obvinení A a B se dostali do.hádky, ktorá sa vystupňovala tak, že obvinení sa vzájomne poranili, pričom obvinený A použil k útoku proti B vreckového noža, obvinený B sám použil palicu. Poranenie, ktoré utrpel obvinený B od obvineného A, záležalo v tom, že B bol porezaný na hlave, na chrbáte a na stehnách a čas hojenia trval asi 20 dní. Obvinený A utrpel podľa lekárskeho vysvedčenia iba povrchné poškrábanie na hlave a v ušnom bolci.
Ľudový súd v Zlatých Moravciach obvinených A a B odsúdil pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. Obvineného B odkázal podľa § 164 ods. 3 tr. por. s jeho nárokom na náhradu škody vzniknutej z trestného činu spoluobvineného A na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Krajský súd na odvolanie obvinených zrušil rozsudok ľudového súdu pokiaľ ide o obvineného B a tohoto odsúdil pre pokus trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 5 ods. 1, § 219 ods. 1 tr. zák., ďalej zrušil rozsudok ľudového súdu vo výroku, ktorým bol obvinený B podľa § 164 ods. 3 tr. por. odkázaný so svojím nárokom na náhradu škody na konanie vo veciach občianskoprávnych. Pokiaľ krajský súd zrušil rozsudok ľudového súdu v tomto výroku (podľa § 164 ods. 3 tr. por.) uviedol
v odôvodnení:
Ľudový súd nesprávne odkázal obvineného B s jeho nárokom na