Input:

54/1955 Sb., Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 54/1955 Sb., Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona, platné do 31.12.1967
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 30. listopadu 1955,
o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 203 trestního zákona č. 86/1950 Sb.:
§ 1.
Za omamné prostředky a jedy ve smyslu §§ 197 a 198 tr. zák. se považují látky (přípravky), které ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem vnitra a ostatními zúčastněnými ministry uvede v seznamu jedů uveřejněném v Úředním listu (§ 1 odst. 1 zák. opatř. č. 23/1955 Sb., o jedech a látkách škodlivých zdraví).
§ 2.
Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu §§ 199 a 200 tr. zák. se považují:
Choroby, které vznikají tím, že choroboplodné zárodky (bakterie, rickettsie, viry, protozoa) nebo jejich jedy (toxiny) vniknou do živého organismu a způsobí jeho přechodné nebo trvalé poškození anebo smrt; většina z nich je přenosná na další živé organismy.
Jsou to zejména
1.  tuberkulosa (Tuberculosis)
2.  břišní tyf (Typhus abdominalis)
3.  paratyfy A, B, C, (Paratyphus A, B, C)
4.  ostatní salmonelosy (Salmonellosis)
5.  asijská cholera (Cholera asiatica)
6.  brucelosy (Brucellosis)
7.  úplavice (Dysenteria)
8.  otravy a nákazy z poživatin (Intoxicatio et infectio alimentaris)
9.  černý (dávivý) kašel (Pertussis)
10.  mor (Pestis)
11.  tularemie (Tularemia)
12.  ztrnutí (Tetanus)
13.  sněť slezinná (Anthrax)
14.  vozhřivka (Malleus)
15.  přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)
16.  pravé neštovice (Variola vera)
17.  žlutá zimnice (Febris flava)
18.  nakažlivý zánět jater (Hepatitis infectiosa)
19.  papouščí nemoc (Psittacosis) a jiné ornitosy
20.  skvrnivka (Typhus exanthematicus)
21.  trichinosa (Trichinosis)
22.  horečka omladnic po porodu a po potratu (Sepsis puerperalis)
23.  stafylokoková onemocnění novorozenců (Staphylodermia etc).
§ 3.
Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat ve smyslu § 201 tr. zák. se považují:
1.  červenka vepřů
2.  furunkulosa (vředovitost) ryb
3.  hřebčí nákaza
4.  cholera drůbeže
5.  mor drůbeže
6.  mor skotu
7.  mor vepřů
8.  myxomatosa
9.  nákaza zvěře a skotu
10.  nakažlivá chudokrevnost jednokopytníků
11.  nakažlivá obrna vepřů
12.  nakažlivé zmetání skotu (abortus Bang)
13.  nakažlivý streptokokový zánět vemene
14.  neštovice ovčí
15.  papouščí nemoc (psittacosis) a jiné ornitosy
16.  plicní nákaza skotu
17.  pohlavní nákazy skotu (puchýřina skotu, nakažlivý katar pochvy, trichomonádová nákaza)
18.  puchýřina jednokopytníků
19.  roztočová nákaza včel, mor a hniloba včelího plodu
20.  salmonelosy
21.  slintavka a kulhavka
22.  sněť slezinná
23.  sněť šelestivá
24.  svrab (prašivina)
25.  tuberkulosa skotu, vepřového bravu a drůbeže
26.  tularemie
27.  vozhřivka
28.  vzteklina.
§ 4.
Za škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 202 tr. zák. se považují:
1.  Škůdci obecní:
červec komstokův (Pseudococcus comstocki)
drátovci (larvy