Input:

54/1954 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954 Garance

č. 54/1954 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1954
o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) K důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1954, se poskytne zvláštní příspěvek, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 300,- Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se příspěvek jen jeden; jsou-li různé výše, ten z nich, který je vyšší.
(2) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z důchodového připojištění prováděného Státním úřadem důchodového zabezpečení.
(3) Zvláštní příspěvek k důchodům činí: