533/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 533/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v příloze č. 1 - Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci, se text
 
„Ministerstvo zdravotnictví
Psychiatrické centrum Praha
00023752
Ústavní 91 181 03 Praha 8
 
 Nahoru