53/2017 Sb., Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu

53/2017 Sb.  Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnan…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 53/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2017
o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
Ministerstvo financí stanoví podle § 55 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., a podle § 23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.:
§ 1
Vzor služebního průkazu
(1) Služební průkaz zaměstnance Finančního analytického úřadu je oboustranně potištěná plastová karta, která splňuje normu ISO/IEC 7810:1966 ID - 1, o rozměrech 85,6 x 54,0 mm se zakulacenými rohy. Služební průkaz je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky, z nichž jedním je holografický prvek. Na lícové straně je na prvním řádku
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru