Input:

R 53/1966; Výkon rozhodnutí Garance

č. 53/1966 Sb. rozh.
Při provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy připouští zákon nižší srážky jen na základě dohody podle § 287 o. s. ř. Zákon nepřipouští povolení částečného odkladu výkonu rozhodnutí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. ze dne 26. 11. 1965, 6 Co 406/65.)
Okresní soud v Liberci nevyhověl návrhu povinného, aby mu byly povoleny splátky na nedoplatek ve výši 1000 Kčs výživného v současně běžícím výkonu soudního rozhodnutí, protože s jejich povolením nesouhlasil ve smyslu § 287 odst. 1 o. s. ř. oprávněný.
Povinný se domáhal v odvolání přezkoumání rozhodnutí okresního soudu s poukazem na svoji velmi těžkou finanční situaci. Splácí půjčku u státní spořitelny, potřebuje zajistit rodinu nákupem uhlí, žádá znovu, aby oprávněný dal souhlas k tomu, aby se mu sráželo na nedoplatek jen 200 Kčs a běžné výživné ve výši 300 Kčs, celkem nejvýše 500 Kčs měsíčně, až do zaplacení nedoplatku.
Oprávněný, zastoupen matkou, souhlas k povolení nižších srážek než zákonných ve smyslu § 287 odst. 1 o. s. ř. nedal.
Krajský soud v Ústí n. Labem rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Mylně se domnívá odvolatel, že odvolací soud a vůbec soud je oprávněn k jeho návrhu mu stanovit splátky na vymáhaný obnos, s jehož plněním se ocitl v prodlení (§ 251 o. s. ř.). Výkon soudního rozhodnutí je ovládán zásadou dispoziční (oprávnění k nakládání s přisouzeným nárokem), jak vyplývá z ustanovení § 261 o. s. ř. Z této dispozice oprávněného je