Input:

R 53/1965; Arbitráž. Řízení před soudem. Výkon rozhodnutí Garance

č. 53/1965 Sb. rozh.
K provedení výkonu rozhodnutí hospodářské arbitráže, ukládajícího povinnosti socialistické organizaci, není dána pravomoc soudu.
(Rozhodnutí městského soudu v Prze ze dne 17. února 1965, 11 Co 76/65.)
Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil výkon rozhodnutí vyklizením stáje s přísl.
Městský soud v odvolání povinného změnil rozhodnutí soudu I. stupně tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl.
Z odůvodnění:
Městský soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že obvodní soud pochybil, když nařídil vyklizení stáje na základě vykonatelného rozhodnutí státní arbitráže.