Input:

č. 53/1964 Sb. rozh., Garance

č. 53/1964 Sb. rozh.
Podmínky pro nařízení předběžného opatření v řízení o určení otcovství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 25. června 1964, 5 Co 209/64).
Okresní soud v Benešově nařídil v řízení o určení otcovství předběžné opatření, podle něhož je žalovaný povinen platit měsíční výživné na nezletilou I. B. počínaje dnem 20. 12. 1963 částkou 200 Kčs.
Krajský soud v Praze změnil usnesení (nesprávně rozsudek) soudu prvého stupně tak, že počátek povinnosti stanovil dnem 28. 4. 1964, jinak rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Ježto nejde o rozhodnutí ve věci samé (§ 152 odst. 1 o. s. ř.), mělo být rozhodnuto usnesením podle § 167 o. s. ř.; odvolací soud proto toto rozhodnutí posuzuje jako usnesení, takže není třeba podle § 214 odst. 2 c) o. s. ř. nařídit jednání.
Ve věci samé odvolání není důvodné.
Okresní soud nepochybil, jestliže nařídil předběžné opatření. Postačuje tu, že byla zjištěna