Input:

53/1963 Sb., Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. Archiv

č. 53/1963 Sb., Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. července 1963,
jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Ustanovení § 203 trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb. se mění takto:
§ 203
Příživnictví
(1)  Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl