Input:

53/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.3.1967 Archiv

č. 53/1962 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.3.1967
VYHLÁŠKA
ministra dopravy a spojů
ze dne 1. června 1962
o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených
z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje podle