Input:

53/1961 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady Garance

č. 53/1961 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě
ze dne 9. února 1961,
kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
§ 1
Rada Severomoravského krajského