Input:

R 53/1957 (tr.); Garance

č. 53/1957 Sb. rozh. tr.
Ze skutečnosti, že nebezpečnost zažalovaného činu pro společnost je nepatrná, nelze dovozovat, že skutek není trestným činem ani přestupkem. Soud proto v takovém případě nemůže obžalovaného rozsudkem zprostit obžaloby podle § 242 písm. b) tr. ř., nýbrž může trestní stíhání podle § 245 odst. 2 [§ 192 odst. 2 písm. a)] tr. ř. zastavit.
Pro posouzení otázky, zda jde o čin, jehož nebezpečnost pro společnost je s hlediska § 245 odst. 2 [§ 192 odst. 2 písm. a)] tr. ř. nepatrná a zda může být proto trestní stíhání zastaveno, není rozhodný jen malý rozsah škody, která byla činem způsobena, nebo která byla zamýšlena.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 9. dubna 1957, 7 To 77/57.)
Lidový soud v Boskovicích zprostil podle § 242 písm b) tr. ř. obžalovaného obžaloby pro pokus podvodu podle § 5 odst. 1, § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák. V rozsudku uvedl, že obžalovaný se podle zjištěného skutkového stavu snažil lstí vylákat od soukromé osoby pouze 120 Kčs, tedy částku poměrně malou, takže v jeho skutku, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná, neize spatřoval trestný čin.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve svém odvolání poukazuje na nesprávnost právních závěrů prvého soudu a nedůslednost při hodnocení zjištěných okolností případu a dožaduje se zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci do první stolice k novému projednání.
Odvolání je třeba přiznat úspěch.
Odvolací soud, přezkoumav napadený rozsudek a řízení předcházející (§ 283 tr. ř.), shledal především. že prvý soud nepostupoval správně po stránce formální, když obžalovaného rozsudkem zprostil podle § 242 písm. b) tr ř. obžaloby proto, že měl za to, že nebezpečnost zažalovaného skutku pro společnost je nepatrná.
Ježto ze skutečnosti, že nebezpečnost zažalovaného činu pro společnost je nepatrná, nelze dovodit, že skutek není trestným činem ani přestupkem, nemůže soud v takovém případě obžalovaného rozsudkem zprostit obžaloby podle § 242 písm. b) tr. ř., nýbrž může trestní stíhání podle § 245 odst. 2 [§ 192 odst. 2 písm. a)] tr. ř. zastavit.
Rozhodnutí lidového soudu je však nesprávné i z