Input:

53/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 53/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti, platné do 31.3.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1955,
kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 6 zákona č. 139/1947 Sb.:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti, se mění a doplňuje takto:
1. Za § 1 se vkládá jako nové ustanovení § 2, který zní:
㤠2.
(1)  Rada místního národního výboru může podat do 31. října běžného roku zemědělskému odboru rady okresního národního výboru odůvodněný návrh na přeřazení území obce do jiné výrobní oblasti.
(2)  Zemědělský odbor rady okresního národního výboru