Input:

53/1950 Sb., Vyhláška o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov Garance

č. 53/1950 Sb., Vyhláška o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 23. května 1950
o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov.
Ministerstvo národní obrany stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 80