Input:

52/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků Garance

č. 52/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. července 2019 bylo v Tampě podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků.
Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku X odst. 10.1 dnem podpisu.
České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

  
MEMORANDUM O DOHODĚ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY
SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
ZASTOUPENÝM
VELITELSTVÍM STŘED SPOJENÝCH STÁTŮ
O
PŘIDĚLOVÁNÍ STYČNÝCH DŮSTOJNÍKŮ
 
OBSAH
 
PREAMBULE .................................................................................................
3
ČLÁNEK I .................................................................................................
3
DEFINICE
 
ČLÁNEK II .................................................................................................
4
PŘEDMĚT
 
ČLÁNEK III .................................................................................................
5
POVINNOSTI A ČINNOSTI
 
ČLÁNEK IV .................................................................................................
6
FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
 
ČLÁNEK V .................................................................................................
7
BEZPEČNOST
 
ČLÁNEK VI .................................................................................................
9
TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
ČLÁNEK VII .................................................................................................
10
KÁZEŇ A ODVOLÁNÍ
 
ČLÁNEK VIII .................................................................................................
10
NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY
 
ČLÁNEK IX .................................................................................................
11
ŘEŠENÍ SPORŮ
 
ČLÁNEK X .................................................................................................
12
VSTUP V PLATNOST, ZMĚNY, DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
 
PŘÍLOHA A: POTVRZENÍ PŮSOBNOSTI A PRÁVNÍHO POSTAVENÍ
 
(K PODPISU ZAHRANIČNÍMI STYČNÝMI DŮSTOJNÍKY) ......................................
14
PŘÍLOHA B: FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PŘIDĚLENÉHO K USCENTCOM .................................................................................................
17
PŘÍLOHA C: FORMÁT POPISU PŘIDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA USCENTCOM PŘIDĚLENÉHO K MINISTERSTVU OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY .................................................................................................
18
PREAMBULE
Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) a Ministerstvo obrany Spojených států amerických (MO USA) zastoupené Velitelstvím Střed (USCENTCOM), (dále individuálně jako „strana“ a společně jako „strany“),
přejíce si vytvořit mezi stranami