52/2017 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

52/2017 Sb.  Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chrán…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 52/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2017
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Chráněné krajinné oblasti Poodří1) .
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu2) .
(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Poodří je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 52/2017 Sb.
Orientační grafické
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru