Input:

52/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb. Garance

č. 52/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 30/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 19. května 1965,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:
Článek I.
Vyhláška č. 87/1963 Sb. ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 odst. 2 zní:
„(2) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 odst. 1 č. 1 může být odprodáno při splnění a překročení plánované výroby obilnin a brambor ročně nejvýše 600 kg obilnin a 360 kg brambor. Pracují-li v