Input:

52/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Kambodžským královstvím Garance

č. 52/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Kambodžským královstvím
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. května 1961
o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Dne 27. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím.
Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 18. ledna 1961 a Smlouva byla presidentem republiky ratifikována dne 11. února 1961.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Phnom Penhu dne 2. května 1961.
Podle svého článku IV nabyla Smlouva platnosti dne 2. května 1961.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Československá socialistická republika a Kambodžské království,
přejíce si upevnit přátelské vztahy, které se již delší dobu rozvíjejí mezi oběma zeměmi,
vedeny snahou prohlubovat a posilovat vzájemné přátelské hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi Československem a Kambodžou za vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,
pevně odhodlány přispívat vzájemnými styky ke zmírnění mezinárodního napětí, k vytvoření ovzduší důvěry mezi státy a k rozvoji mezinárodní spolupráce,
přesvědčeny o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům obou zemí,
přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Charty