Input:

52/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 52/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. srpna 1958,
kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I
Stanovy Řádu rudé zástavy se mění a doplňují takto:
1. Čl. 5 zní:
„Řád rudé zástavy může být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za celoživotní mimořádné zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra.”
2. Čl. 8 zní:
„Řád rudé zástavy se nosí na levé straně prsou za Řádem republiky. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé a je označena miniaturou Řádu rudé zástavy.”
Čl. II
Stanovy Řádu rudé hvězdy se mění a doplňují takto:
1. Čl. 5 zní:
„Řád rudé hvězdy může být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za vynikající zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra prokazované po dobu nejméně 15 let.”
2. Čl. 8 zní:
„Řád rudé hvězdy se nosí na levé straně prsou za Řádem rudého praporu práce. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na