Input:

52/1955 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi, platné do 30.4.1990 Archiv

č. 52/1955 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi, platné do 30.4.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1955
o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
S místnostmi, po případě s celými budovami (dále jen „místnosti”) plánovitě hospodaří podle zákona č. 111/1950 Sb., o hospodaření s některými místnostmi, a vládního nařízení č. 172/1950 Sb., kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi, výkonné orgány národních výborů všech stupňů.
§ 2.
(1)  Výkonné orgány místních národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací místního významu.
(2)  Výkonné orgány okresních národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací okresního významu.
(3)  Výkonné orgány krajských národních výborů rozhodují o přidělení místností, jde-li o uspokojení potřeb orgánů a organisací krajského a celostátního významu.
(4)  Rozhodování o přidělení místností pro orgány a organisace celostátního významu si může v jednotlivých případech vyhradit vláda.
§ 3.
O zrušení nájemních smluv o užívání místností anebo užívacích práv k nim, o příkazech k jejich vyklizení, o podmínkách užívání místností, o náhradě skutečné škody, vzniklé dosavadnímu uživateli rozhodují výkonné orgány národních výborů příslušné podle § 2; evidenci