512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2017

512/2002 Sb.  Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úře…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 512/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
mění 39 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
273/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
44/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
39/2016 Sb.
(k 10.2.2016)
mění § 4, § 5 a přílohu; nové přechodné ustanovení
173/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 2 a přílohu; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen „úředníci“), kteří vykonávají správní činnosti
a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních úkonech
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru