Input:

51/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb. Garance

č. 51/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, a podle § 6 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl. I
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb., vyhlášky č. 610/2020 Sb., vyhlášky č. 358/2021 Sb. a vyhlášky č. 312/2022 Sb., část III zní:
„ČÁST III
SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ
(kolonka 33 tiskopisu, doplňkového listu - pátý pododdíl)

A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty
 
Přídavný kód
Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty
R021
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 01-05, 07-23, 25: Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.
R023
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 0601, 0602: Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné.
R024
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 07-12: Rostliny a semena.
R025
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 28-30: Sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely; radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
R026
Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 4902, 8523: Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu, nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.