Input:

51/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) Garance

č. 51/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 23. února 2023
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje na základě usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2023 č. j. Vol 100/2023 - 74 celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).

  
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

  
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
  
I.
Celkové údaje za Českou republiku
 
Počet volebních okrsků celkem
14 747
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
14 747
Počet zvláštních volebních okrsků celkem
110
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
110
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů voličů
8 213 909
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady
28 657
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
5 790 001
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
5 787 540
Celkový počet platných hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty
5 759 199
 
 
II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů
 
Pořadí
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Počet hlasů v %
 
 
 
 
1.
Petr Pavel
3 359 301
58,32
2.
Andrej Babiš
2 399 898
41,67
 
 
 
 
Prezidentem republiky byl zvolen kandidát Petr Pavel.
 
III.
Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zápis podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:

Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra, v. r.
Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, MBA, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu, v. r.
Ing. Věra DĚDKOVÁ, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů a vedoucí oddělení 2203 Legislativa a metodika územních rozpočtů Ministerstva financí, v. r.
JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce vrchního ředitele sekce pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí, v. r.
Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti, v. r.
Ing. Petr VANČURA, státní tajemník v Ministerstvu obrany, v. r.
Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, v. r.
Mgr. Martina PRUDILOVÁ, ředitelka legislativního odboru