51/2017 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří

51/2017 Sb.  Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Po…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 51/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017
o Chráněné krajinné oblasti Poodří
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Chráněná krajinná oblast Poodří
K zajištění ochrany přírody a krajiny části území nivy řeky Odry se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří.
§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti
(1) Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí a procesů v území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
(2) Předmětem ochrany chráněné krajinné
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru