51/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 51/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje následující:
- Nótou ze dne 26. května 2017 oznámila Česká republika Britským Panenským ostrovům pozastavení provádění Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 11. dubna 20051) .
Provádění Smlouvy bylo pozastaveno podle článku 18 odst. 3 Smlouvy dne 26. května 2017.
- Nótou ze dne 26. května 2017 oznámila Česká republika Kajmanským ostrovům pozastavení provádění Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 17. dubna 20052) .
Provádění Smlouvy bylo pozastaveno podle článku 12 odst. 2 Smlouvy dne 26. května 2017.
- Nótou ze dne 26. května 2017 oznámila Česká republika závislému zámořskému území Spojeného
 
 Nahoru