51/1973 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, platné do 31.3.2000

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 51/1973 Sb.
[zrušeno č. 73/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů
ze dne 27. dubna 1973
o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, podle § 143 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 206 zákoníku práce:
Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení pěstounů
§ 1
Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, pokud jsou k tomu účelu zřízena a spravována národními výbory (dále jen „pěstoun“), jsou s odchylkami dále uvedenými účastni nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru.1)
§ 2
Pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení se doba výkonu pěstounské péče posuzuje jako doba zaměstnání a odměna za výkon pěstounské péče se považuje za výdělek pěstouna.
§ 3
Pro poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění nahrazujících mzdu se pokládají za pracovní dny všechny kalendářní dny kromě nedělí.
§ 4
(1) Podmínka předepsaného pracovního úvazku i podmínka odpracované doby se pokládají u pěstouna pro přiznání přídavků na děti za splněné, pokud trvá výkon pěstounské péče v zařízení zřízeném a spravovaném národním výborem.
(2) Povinnosti závodu vyplývající z předpisů o nemocenském pojištění plní okresní národní výbor, který pěstounu vyplácí odměnu za
 
 Nahoru