Input:

51/1968 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 51/1968 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí, platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 9. dubna 1968
o vydání pamětních stříbrných mincí
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) Ke 150. výročí založení Národního muzea v Praze se vydávají pamětní stříbrné pětadvacetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem z křížků ve dvou položeních, který je proveden vlisem.
(3) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve třech vodorovných řádcích nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, zcela dole lipová snítka v květu. V neuzavřeném kruhu je umístěn latinský opis1) „PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS“ (vlasti k ozdobě - občanům k poučení).
Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je zobrazena budova Národního muzea v Praze z ptačí perspektivy. V neuzavřeném kruhu je opis „NÁRODNÍ MUZEUM 1818 - 1968“, dole pod budovou vpravo je označení hodnoty „Kčs 25“. Návrh pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha; jeho jméno „M. KNOBLOCH“ je umístěno v pravé spodní části zobrazené budovy.
§ 2
(1) K 100. výročí položení základního kamene Národního divadla v