Input:

51/1967 Sb., Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění Garance

č. 51/1967 Sb., Zákon, kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
[zrušeno nepřímo č. 56/1969 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. května 1967,
kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
§ 31 odst. 2 zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění se mění takto:
„(2) Národní shromáždění zřizuje tyto výbory:
a) výbor mandátový,
b) výbor ústavně

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací