Input:

51/1966 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 51/1966 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 29. června 1966
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění z dne 12. května 1966 č. 31 Sb. o změně zákona o volbách do