Input:

51/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení, platné do 30.6.1970 Archiv

č. 51/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení, platné do 30.6.1970
[zrušeno č. 61/1970 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 16. června 1965,
kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád):
§ 1
Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152